Zaproszenie na prezentację: Państwowy Program Rewitalizacji Żuław

Zaproszenie na prezentację: Państwowy Program Rewitalizacji Żuław

Poseł na Sejm Kazimierz Smoliński zaprasza na konferencję w czwartek 10. pażdziernika 2019 o godz. 17:00 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17) dotyczącą programu pt. "Państwowy Program Rewitalizacji Żuław". 

 

Program prezentacji:

  • kompleksowa modernizacja systemu melioracyjnego,
  • likwidacja wymoków, 100 tysięcy km drenów, poziomowanie w systemie GPS, zintegrowany system zarządzania i kontroli oparty na sieciach neuronowych,
  • podwojenie średniego plonowania, optymalizacja odczynu i zasobności gleb,
  • eliminacja zagrożenia powodziowego, regulacja populacji bobrów,
  • stworzenie stref przetwórstwa rolno-spożywczego i przechowalnictwa, inwestycje w specjalne działy produkcji rolniczej, w regionalną energetykę odnawialną,
  • budowa i odbudowa infrastruktury drogowej i technicznej,
  • pobudzenie rozwoju miejscowości i osadnictwa.

Współtworzą:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

- w zakresie pokrywy glebowej i rolnictwa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 - w zakresie melioracji i urządzeń wodnych

Ministerstwo Infrastruktury

 - w zakresie dróg i infrastruktury technicznej

Ministerstwo Ochrony Środowiska

 - w zakresie aspektów związanych z ochroną środowiska

 

KONTAKT

BIURO POSELSKIE Posła Kazimierza Smolińskiego
ul. Gdańska 32, 83-110 Tczew
tel: +48 607 336 177
biuro@kazimierzsmolinski.pl