O mnie

Urodziłem się 15 lipca 1955 r. w Malborku. Jestem żonaty i mam dwóch synów. Edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej w Miłoradzu natomiast Szkołę Podstawową nr 1 i I Liceum Ogólnokształcące ukończyłem w Tczewie. W latach 1974-78 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i uzyskałem tytuł magistra prawa. W 1984 ukończyłem studia podyplomowe dla radców prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2001r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zarządzania przedsiębiorstwem. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego zdobyłem w 1983r po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, a w 1986r uzyskałem wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Pracę zawodową rozpocząłem w 1978r w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Inspektorat w Tczewie gdzie pracowałem na stanowiskach od referenta do naczelnika wydziału. W 1983 rozpocząłem pracę jako radca prawny, a w 1993r założyłem Kancelarię Radcy Prawnego „Vindex” w Tczewie. Od 2008r wykonuję zawód adwokata w kancelarii adwokackiej w Tczewie. Zajmowałem stanowiska kierownicze w gospodarce będąc likwidatorem Przedsiębiorstwa Państwowego Drożdżownia w Tczewie w 1997r oraz Prezesem Zarządu Stoczni Gdynia SA w Gdyni w latach 2007- 2008. Pełniłem też obowiązki członka Rady Nadzorczej w latach 2000r -2002r jako sekretarz Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tczewie, W latach 2004- 2006r. byłem członkiem Rady Pomorskiego Oddziału NFZ w Gdańsku oraz w 2006r przewodniczącym Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A . w Gdyni, a w 2006 i 2007r. wiceprzewodniczącym i członkiem Rady Nadzorczej Stoczni Gdańsk S.A. w Gdańsku ponadto w latach 2006 –2008 byłem przewodniczącym. Rady Nadzorczej „EuroLuk” Sp. o.o. w Gdańsku. Działalnością społeczną zajmuję się od 1983r. –jako członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku- obecnie członek Sądu Koleżeńskiego. W latach 1993 – 1996 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Tczewie jako wiceprezes zarządu, a w latach 1996 – 2002 w Pomorskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej w Gdańsku jako Przewodniczący Sądu Organizacyjnego. Ponadto od 2008r. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku jestem członkiem zarządu.

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

BIURO POSELSKIE Posła Kazimierza Smolińskiego
ul. Łazienna 14 lok.3, 83-110 Tczew
tel: +48 607 336 177
biuro@kazimierzsmolinski.pl