O mnie

Urodziłem się 15 lipca 1955 r. w Malborku. Jestem żonaty i mam dwóch synów. Edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej w Miłoradzu natomiast Szkołę Podstawową nr 1 i I Liceum Ogólnokształcące ukończyłem w Tczewie. W latach 1974-78 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i uzyskałem tytuł magistra prawa. W 1984 ukończyłem studia podyplomowe dla radców prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2001r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zarządzania przedsiębiorstwem. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego zdobyłem w 1983r po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, a w 1986r uzyskałem wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Od 2009r. w Instytucie Gospodarki Narodowej w Warszawie jestem wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej. Od 1994r. jestem członkiem Rady Ekonomicznej przy Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Tczewie, a od 2009r. Pomorskim Przeoracie Kawalerów Orderu Świętego Stanisława Biskupa. Działałem też w samorządzie gminnym jako członek komisji spoza rady w latach 1990-1998 oraz radnym miejskim w Radzie Miejskiej w Tczewie gdzie w latach 1998 – 2002 byłem Przewodniczącym Rady Miejskiej, a w latach 2006- 2010 przewodniczącym Klubu Radnych PiS. Jestem Posełem na Sejm VI, VII, VII i IX kadencji, w latach 2015–2018 byłem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a w 2018r. Ministerstwie Infrastruktury.

20 lipca 2018r. zostałem Wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej ds.Wyłudzeń VAT. Stanowisko to piastowałem do końca VIII kadencji Sejmu.

W IX kadencji Sejmu należę do Komisji Finansów Publicznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Regulamiowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, w której jestem Przewodniczącym.

 

Od 13 listopada 2019r. należę również do Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzjacji Dolnej Wisły, gdzie jestem Wiceprzewodniczącym.

21 listopada 2019r. zostałem wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa.

Jestem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość.

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

BIURO POSELSKIE Posła Kazimierza Smolińskiego
ul. Łazienna 14 lok.3, 83-110 Tczew
tel: +48 607 336 177
biuro@kazimierzsmolinski.pl